Tietoa yhdistyksestä

Sähköautoilijat ry on kuluttajajärjestö, jonka tehtävänä on valvoa sähköautoilijoiden etua ja edistää sähköisen liikenteen yleistymistä. Visiomme on puhdas ja kestävästi toteutettu liikenne.

Tavoitteenamme on parantaa edellytyksiä sähköiseen liikkumiseen ja siten vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Teemme myös vaikuttamistyötä sekä päättäjä- että kansalaistasolla.

Tuotamme ajantasaista tietoa sähköajoneuvoista sekä yleisemmin sähköisestä liikkumisesta. Sivuiltamme saat vastauksia sähköiseen liikkumiseen ja esimerkiksi sähköautojen lataukseen liittyviin kysymyksiin. Ylläpidämme myös listaa aktiivisista sähköisen liikkumisen asiantuntijablogeista.

Tiedotus on yksi tärkeimpiä tehtäviämme. Tuomme julki viimeisintä tutkittua tietoa sähköajoneuvoista ja niiden käytöstä sekä vaikutuksista yhteiskuntaan.

Esiinnymme tapahtumissa, keskustelemme päättäjien kanssa ja kirjoitamme asiantuntija-artikkeleita sekä osallistumme myös sosiaalisen median keskusteluihin.

Laadimme kuluttajien avuksi ohjeita sähköisen liikenteen käyttöön ja sähköajoneuvojen lataamiseen. Opastamme myös latausasemien asennuksessa ja käyttöönotossa.

Toimimme myös ajatushautomon periaatteella, eli keräämme käyttäjien näkemyksiä, kokemuksia sekä mielipiteitä, joiden pohjalta muodostamme lausuntoja sekä ideoita sähköisen liikenteen edistämiseksi. Seuraamme aktiivisesti, mitä sähköisen liikenteen markkinoilla tapahtuu niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin ja teemme myös yhteistyötä Tesla Club Finlandin kanssa.

Sähköautoilijat ry:n puheenjohtajana toimii Kirsi Immonen.